Vem som helst kan i teorin göra en filmproduktion med mobilkameror och enkla redigeringar och placera på t.ex. You Tube eller Vimeo. Så varför har inte alla filmproduktionsbolag slagit igen när så många idéer och potentiella filmproducenter finns på marknaden.

Filmproduktion blogg från Mats Berglund, Mediaeffekt AB

Anledningarna är många och beror på om man vill producera film för kompisar och vänner eller om man vill skapa en filmproduktion för att nå en kräsnare och större publik på sin You Tube -kanal eller på TV.

På filmproduktion.se under flikarna förberedelser, inspelning/redigering placerar jag blogginlägg som handlar om hur man kan tänka då man köper eller ta fram en filmproduktion i Stockholm, Sverige och världen.