Jag var nyligen på info om arbetsmiljölagstiftning under en filminspelning hos Film&TV-producenterna. Vem har ansvaret om en kamerajibb eller strålkastare faller och skadar någon? Jo, det är jag som producent eller vd på vårt produktionsbolag.

Producent av en film använder sig av en kameraman i en kran

Är vi fler än fem i teamet under en filminspelning tar vi fram riskbedömning, skyddsombud, kartlägger evakuerings vägar och gör listor på anhöriga. Enklare då med den mindre produktionen där bara fotograf och reporter/producent inblandade. Så jobbar vi ju ofta på Mediaeffekt.