En reklamfilm får tittarna att gilla eller ogilla på några få sekunder. Hemligheten  ligger bland annat i hur filmskaparen använder information och exformation.

Exformationen i en reklamfilm är sådant som tittaren redan känner till. Eller sånt som lockar fram en omedelbar men omedveten känsla. Vi ser två rollfigurer – Kungen och Silvia. Man behöver inte lägga dyrbar tid på att berätta bakgrunden utan kan gå direkt på dramatiken. Vi vet att något läskigt ska hända vid en viss musik och rött står för kärlek och blod osv. Vi sparar tid på att avsiktligt använda berättarelement som tittaren känner till och som ger igenkänning eller en önskad reaktion.

Filmare som kan konsten får tillgång till ett helt kontrollbord av knappar. Genom att trycka på rätt knapp får de publiken att skratta, gråta och känna igen på bara några sekunder.